Inici » Competitivitat i desenvolupament » Informes Comercials

Vull que la meva empresa millori

Confiï en els nostres professionals a l'hora de millorar i optimitzar el rendiment de la teva empresa.

Contacta amb el departament de competitivitat i desenvolupament

Informes comercials a nivell nacional i internacional, per activitats, volum de negocis i número de treballadors

Informes comerciales a nivel nacional y internacional, por actividades, volumen de negocios y número de trabajadores

ampliar tots els apartats contraure tots els apartats

Informació sectorial

Informes d' empreses

BBDD d'empreses

veure tots els recursos de competitivitat i desenvolupament

Sol·liciti una entrevista

Si necessita contactar amb el nostre departament de Competitivitat i desenvolupament pot concertar una reunió de treball amb el responsable del departament, el Sr. Xavier Llucià.

Demani una entrevista