Inici » La Cambra » Composició de la Cambra

Composició de la Cambra

Els òrgans de govern de la Cambra són el ple, el comitè executiu i el president. Els òrgans de govern s’escullen cada 4 anys d'acord amb el procediment electoral que preveu la llei.

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, és una corporació de Dret Públic que representa els interessos generals de les empreses de la seva demarcació i és continuadora de la Oficial de Comerç i Indústria de Reus, creada el 23 de desembre de 1886. El seu funcionament s’ajusta al que estableixen la llei 3/1993, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació d’Espanya, a la llei 14/2002 de la Generalitat de Catalunya, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i del Consell General de les Cambres.

Presidència

Isaac Sanromà Ortega

President

Vidres Sanromà, SL

Vicepresidència

Xavier Colom Soto

Vicepresident 1r

J. Colom Soto, SL

Antoni Balsells Gavaldà

Vicepresident 2n

Cia de Construcciones y Obras Públicas Balsells, SA

Joan Albert Campos Padrol

Vicepresident 3er

Càmping La Corona, SA

Tresoreria

Vocals Comité Executiu

Rosa Rueda Juste

Vocal Comité Executiu

Antoni Pont Soriano

Vocal Comité Executiu

Bocros, SA

Dídac Rodríguez Gras

Vocal Comité Executiu

Àgora Activa, SL

Enric Olesti

Vocal Comité Executiu

Comavic

Vocals Ple de la Cambra

Josep M. Bru Serra

Vocal Ple de la Cambra

Ramón Brumós Such

Vocal Ple de la Cambra

Suministros Agrícolas Jardicamp, SL

Jordi Busquets Tarrats

Vocal Ple de la Cambra

Indústrias Juan Busquets Crusat, SA

José M. Caballero Fernández

Vocal Ple de la Cambra

El Montaje EMASA, SL

Maria Capdevila

Vocal Ple de la Cambra

Fusteria i Muntatges Espinal, SL

Vocal Ple de la Cambra

Imma Estivill Balsells

Vocal Ple de la Cambra

Aula Centre de Formació CB

José Manuel Gago Badenas

Vocal Ple de la Cambra

Central Nuclear Ascó II, CB

F. Carlos Iturgoyen Sabando

Vocal Ple de la Cambra

Promocions Entorn Tarragona SL

Joquim Jaldo Vega

Vocal Ple de la Cambra

Construcciones y Rehabilitaciones Jaldo, SL

Antoni Roig Vidal

Vocal Ple de la Cambra

Laboratoris Serra Pàmies, SA

Anton Nolla Bertran

Vocal Ple de la Cambra

Àmbit Natura, SL

Manel Oliva Vivar

Vocal Ple de la Cambra

Joaquim Oliva, SA

Joaquim Olivé Sansó

Vocal Ple de la Cambra

Gabriel Ortiz Nisa

Vocal Ple de la Cambra

Ortiz Regué, SL

Jesús Palau Vallverdú

Vocal Ple de la Cambra

Fundació Privada Institut d'Alta Direcció

Jacint Pallejà Sedó

Vocal Ple de la Cambra

Fulles i Arrels, SL

Joan Carles Alba Morcillo

Vocal Ple de la Cambra

Banc Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Joan M. Roig Ferré

Vocal Ple de la Cambra

Unifamiliar Sant Jordi, SA

Aleix Saludes Manuel

Vocal Ple de la Cambra

Reus Enginyeria, SL

Francesc Xavier Teixidó

Francesc Xavier Teixidó Pont

Vocal Ple de la Cambra

Indústrias Teixidó, SA

Jaime Cabré

Vocal Ple de la Cambra

La Industrial Algodonera, SA

Cesar Solano

Cesar Solano

Vocal Ple de la Cambra

Jaume Batista

Jaume Batista

Vocal Ple de la Cambra

Joan Cabré

Joan Cabré

Vocal Ple de la Cambra

Joan M. Bergadà

Joan M. Bergadà

Vocal Ple de la Cambra

Josep Machado

Josep Machado

Vocal Ple de la Cambra

Ernest Juncosa

Vocal Ple de la Cambra

Miquel Angel Garcia

Miquel Angel Garcia

Vocal Ple de la Cambra

Oriol Palau

Oriol Palau

Vocal Ple de la Cambra

Ricard Navarro

Ricard Navarro

Vocal Ple de la Cambra

Carles Tubella

Carles Tubella Llurba

Vocal Ple de la Cambra

Miquel Àngel Rodríguez

Miquel Àngel Rodríguez Tàrrech

Vocal Ple de la Cambra

Indústrias Rodríguez, SA

Rosa Rueda

Rosa Rueda Juste

Vocal Ple de la Cambra

Antoni Pont

Antoni Pont Soriano

Vocal Ple de la Cambra

Bocros, SA

Guillem Pastrana

Vocal Ple de la Cambra

Ignasi Recasens

Vocal Ple de la Cambra