Inici » Actualitat » Tràmits administratius

TRÀMITS ADMINISTRATIUS 14/11/2017

Eleccions a Cambres 2018

Consulta del cens electoral

Eleccions a Cambres 2018

Aquest espai conté informació sobre el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus 2017-2018.

Consulta del Cens Electoral

La consulta del Cens podeu fer-la presencialment a les nostres oficines en horari d’atenció al públic (de 8 a 17h). Si ho preferiu també podeu traslladar-nos la consulta per correu electrònic a l’adreça secretariageneral@cambrareus.org indicant-nos el CIF o NIF corresponent, i us respondrem a la major brevetat.

Normativa d’aplicació

La normativa vigent i, per tant, d’aplicació en el procés electoral per a la renovació dels òrgans de govern de la Cambra de Barcelona, és la següent:

Ordre EIC/710/2017, de 26 de juliol, per la que es declara obert el procés electoral per a la renovació dels Plenaris de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació d'Espanya

Reglament de règim interior de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus

Decret 19/2006, de 14 de febrer, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Consell General de les Cambres

Llei 14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell General de les Cambres

Llei 4/2014 d’1 d’abril, bàsica de les Cambres Oficials de comerç, Indústria, Serveis i Navegació

Decret Llei 3/2017 de 27 de juny de mesures urgents per a la celebració d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern

Exposició del cens electoral

Són electors i electores totes les persones físiques, majors d’edat, o jurídiques, inscrites al cens electoral de la corporació.

Els electors i les electores estan classificats en grups i categories atenent a l’activitat econòmica que exerceixen en la demarcació territorial de la corporació, i s’exposa en públic i en format electrònic.

En el document adjunt al final de la notícia (Distribució del Plenari en grups i categories) hi trobareu, també, la informació relativa a aquest punt.

El termini de consulta és del dia 17 d’octubre al 15 de novembre de 2017, ambdós inclosos.

Reclamacions al cens

Els electors i les electores podran presentar reclamacions sobre la inclusió, omissió o errada de dades en el cens electoral fins el 29 de novembre.

En el document adjunt al final de la notícia (Formulari de Reclamació) hi trobareu, també, la informació relativa a aquest punt.

Les reclamacions s’admetran al Registre de la Cambra, al carrer Boule 2 de Reus.